Agile werken & de rol van HR

Welke rol heeft HR om een wendbare organisatie te laten slagen?

Agile; de één noemt het een jeukwoord, de ander is lyrisch. Wat is Agile werken eigenlijk en welke rol heeft HR om Agile werken in de organisatie tot een succes te maken?

Wat is Agile werken?

Agile betekent letterlijk: behendig en lenig. Bij een Agile manier van werken gaan teams en individuen er op voorhand al vanuit dat de omstandigheden tijdens het project of de productontwikkeling wijzigen. Ze zijn dus niet zozeer gericht op het eindproduct of resultaat, maar meer op de weg ernaartoe. Ze knippen grote producties en ontwikkelingen op in kleine stukjes en zijn, daardoor, gedurende de ontwikkeling van een dienst of product in staat om in te spelen op veranderingen. Kortgezegd: ze zijn wendbaar.

Waarom Agile werken?

De markt verandert; de klant en gast verwacht steeds meer in steeds minder tijd. Technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Van jou als organisatie of manager wordt verwacht dat jij je aan kunt passen aan deze snelheid en dat je om kunt gaan met de veranderende wensen van jouw doelgroep. Je wilt tenslotte dat -tegen de tijd dat jouw product of dienst is ontwikkeld- jouw product voldoet aan de wensen van degene die het afneemt en je niet in de tussentijd van links en rechts bent ingehaald door je concurrenten.

Voor wie is Agile werken geschikt?

Agile werken is niet voor iedereen geschikt. De werksituatie verandert continu, het eindresultaat en de weg ernaartoe zijn niet helemaal zeker, er is continue afstemming en communicatie nodig met collega’s; Agile werken vraagt om een bepaald DNA. Én om een bepaalde bedrijfscultuur; de basis voor succesvolle wendbare organisaties is een cultuur die open, transparant en communicatief is. Een cultuur die zich richt op continue ontwikkeling, gelijkwaardigheid en korte lijnen.

De rol van HR om Agile te laten slagen

Als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en cultuurontwikkeling komen we in het domein van HR. Aan HR de taak om scherp te hebben welk type medewerker past in de organisatie én bij de Agile manier van werken. Maar ook: om de juiste cultuur in de organisatie vast te leggen en te verankeren. Wat zijn de kernwaarden van de organisatie? Wat betekent dat in concreet, gewenst, zichtbaar gedrag? Hoe gaan we met een effectieve performance cyclus regelen dat we scherp hebben hoe eenieder functioneert binnen dit systeem en waar ruimte is voor ontwikkeling? Hoe rusten we managers toe met de juiste middelen om medewerkers te coachen in een Agile omgeving?

Tips per aandachtsgebied van HR:

  1. Recruitment

Aan HR de taak om een scherp, ideaaltypisch persoonlijkheidsprofiel te hebben per functie. Aan welke competenties moet iemand voldoen om succesvol te zijn binnen de rol en binnen de -Agile- organisatie? Zorg ervoor dat je een match voor de functie en cultuur op voorhand kunt inschatten en maak gebruik van moderne persoonlijkheidsmetingen

  1. Cultuur en onboarding

Belangrijk element bij onboarding is het verbinden van de nieuwkomer met de cultuur en waarden van de organisatie. Maar ook: het duidelijk maken wat er van de nieuwkomer wordt verwacht; in zijn taak, maar zeker ook in zijn gedrag. In een Agile organisatie staan een aantal typische waarden vaak centraal. Zorg ervoor dat de nieuwkomer in de pre- en onboarding snapt wat het gewenste gedrag is bij de organisatie en wat hij/zij kan doen om succesvol te kunnen zijn.

  1. Feedback

    Agile werken vraagt om continue communicatie, het goed luisteren naar de (interne) klant, het met open blik kijken naar de mogelijkheden en het accepteren van ontelbare onzekerheden. Best veel gevraagd! Help medewerkers daarom om zich hierin te ontwikkelen en koppel terug wat zij zélf kunnen verbeteren. Bij een Agile manier van werken past geen ouderwets beoordelingssysteem waarbij eens per jaar wordt terug-en vooruitgekeken. Faciliteer vanuit HR een continu feedbacksysteem; maak bijvoorbeeld gebruik van een online tool die dit op effectieve manier inregelt. Zorg ervoor dat medewerkers niet alleen van hun manager maar ook van de collega’s met wie zij een team vormen, op regelmatige basis, feedback ontvangen. Stoom managers klaar om de input te gebruiken in ontwikkelgesprekken met de medewerker.
     
  2. Coaching en ontwikkeling

    In een Agile werkomgeving zijn doelen vaak kort cyclisch. Men werkt van sprint naar sprint om de stappen overzichtelijk te houden en tussentijds te kunnen bijsturen. Het managen van een team in een Agile organisatie vraagt om specifieke leiderschap skills; aan HR de taak om ervoor te zorgen dat managers zijn geëquipeerd om deze rol te pakken. Sta je aan de start van een switch naar een Agile organisatie? Zorg er dan voor dat je in kaart brengt -wederom met behulp van een persoonlijkheidsmeting en ideaaltypisch profiel- of jouw managers überhaupt in staat zijn om te presteren in de nieuwe manier van werken.

Zorg er tenslotte voor dat je gedurende het jaar je medewerkers ontwikkelt in de competenties die van belang zijn in een Agile werkomgeving. Doe dit bijvoorbeeld door gebruik te maken van motiverende, bitesize 5-minutentrainingen in je digitale medewerkerplatform en laat de stof meerdere malen per jaar terugkomen.

Wil je weten wat jij in jouw Agile organisatie als eerste zou moeten aanpakken om medewerkers met meer plezier, betere prestaties te laten leveren? Doe de Fan Scan; hét medewerkeronderzoek 2.0!

Wil je vervolgens met een medewerkerplatform aan de slag om onboarding, coaching en ontwikkeling, interne communicatie en continue feedback effectief en laagdrempelig te verbeteren? Bekijk de Fan App

Veel succes!

 

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint .

06-10571901