Onboarding medewerkers

Medewerkersonderzoek wijst uit dat onboarding voor 15% bijdraagt aan het totaaloordeel dat jouw medewerkers hun baan geven.

Onboarding van medewerkers draait om het integreren en socialiseren van -nieuwe- medewerkers, opdat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen bij de organisatie en prestaties kunnen leveren.

Wie medewerkers direct in hun kracht zet, vanaf het prille begin een hogere betrokkenheid en betere prestaties realiseert, voorkomt niet alleen mismatches maar ook hoge opstartkosten en een hoog verloop op de langere termijn.

Een effectieve onboarding van personeel levert veel op:

  • Optimaal betrokken medewerkers d.m.v. onboarding zijn 40% méér productief én sneller productief dan medewerkers die niet onboard zijn.
  • Ongewenst vertrek daalt met wel 50%
  • Medewerkers zijn snel betrokken en blijven aan boord. Ze zijn een ambassadeur van je organisatie.

Een aantal tips om te zorgen voor een effectieve onboarding:

  1. Zorg voor een realistisch baanperspectief

60% van de medewerkers is teleurgesteld na de start van hun nieuwe baan. Om ervoor te zorgen dat jouw medewerker weet wat hij/zij de eerste maanden kan verwachten, is het zaak om een realistisch baanperspectief te geven in de selectiefase.

  1. Maak een goede eerste indruk

Zorg voor een persoonlijk en warm welkom. Overvoer je nieuwe medewerker niet meteen met handboeken vol regels en procedures: niet álles hoeft op dag één. Zorg dat je de eerste maand alleen het nodige communiceert: wat nog niet nodig is, blijft niet hangen. Houd het in eerste instantie zo klein, simpel en doeltreffend mogelijk

  1. Communiceer over je cultuur

Wees je bewust van je organisatiecultuur en communiceer dit naar je nieuwe medewerker. Laat zien wat jullie cultuur is: het zit immers in alles en heeft daardoor ook alles te maken met het vinden van de juiste weg en manier van communiceren.

  1. Maak medewerkers bekend met hun netwerk

Snel een effectief netwerk opbouwen is cruciaal voor een goede onboarding van medewerkers.  Wie doet wat, waar en wanneer? Waar en bij wie kan ik terecht voor welke vragen? Laat jouw nieuwe medewerker in korte tijd collega’s, leveranciers of samenwerkingspartners ontmoeten, zodat ze weten welke kennisbronnen waar beschikbaar zijn.

  1. Ontwikkel je nieuwe medewerker

Betrek nieuwe medewerkers bij het bepalen van realistische leer- en prestatiedoelen, gekoppeld aan de ambities van de organisatie zelf. Focus op verbetering en het faciliteren van continu leren.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint.

marthe.vanderkint@fanfactory.nl

Download onze whitepaper - aantrekkelijk werkgeverschap

7 cruciale thema's op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap

Downloaden