Medewerkerstevredenheid meten

Medewerkerstevredenheid zegt veel over de aantrekkelijkheid van de werkgever en heeft veel invloed op de prestaties en winst van een organisatie.

Een organisatie met ontevreden medewerkers heeft een hoog verzuim en personeelsverloop. Dit kost de organisatie veel geld: het is een optelsom van kosten voor werving en selectie van medewerkers alsmede het inwerken van nieuw personeel.

Medewerkerstevredenheidonderzoek geeft jouw organisatie inzicht in o.a.:

  • Hoe jouw medewerkers de werkdruk ervaren
  • Hoe de interne communicatie wordt ervaren
  • Hoe jouw medewerkers de stijl van leidinggevenden ervaren
  • Hoe de besluitvorming binnen de organisatie wordt ervaren
  • Hoe jouw medewerkers de eigen ontwikkelingsmogelijkheden ervaren

Met de Fan Scan brengt Fan Factory niet alleen medewerkerstevredenheid, maar ook medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid in kaart op de volgende onderwerpen: Selectie, Onboarding, Coaching & Ontwikkeling, Vitaliteit & Toewijding, Empowerment, Prestatie-Evaluatie en Erkenning & Waardering.

Een aantal tips om te zorgen voor een hoge respons op jouw onderzoek:

Een hoge respons geeft de organisatie een representatief beeld van wat er zich afspeelt.

1. Zorg ervoor dat iedereen betrokken wordt

Het is belangrijk dat alle leidinggevenden en medewerkers vroeg betrokken worden bij het onderzoek. Het gevoel van betrokkenheid zorgt ervoor dat iedereen zich echt verantwoordelijk voelt voor dit onderzoek.

2. Maak duidelijk dat het volledig anoniem is

Als de anonimiteit van het onderzoek goed gecommuniceerd wordt, zal dit niet alleen leiden tot een hogere respons, maar er ook voor zorgen dat iedereen eerlijk antwoord geeft op de vragen.

3. Incentives

Om de respons te stimuleren kun je een prijs aan het team geven dat de hoogste respons bereikt. Dit kan bijvoorbeeld een budget zijn voor een teamuitje.

4. Communiceer dat er vervolgstappen komen

Vaak denken medewerkers dat er toch niets wordt gedaan met de resultaten. Communiceer van tevoren wat er gedaan zal worden om de resultaten te vertalen naar verbeteringen. Medewerkers krijgen dan inzicht in het hele proces en zijn meer gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen.

De rol van de HR manager in coronatijden

Inspiratiesheet

Downloaden

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint.

marthe.vanderkint@fanfactory.nl