HRBAZEN - Het succesrecept van: de Luchtmobiele Brigade

Bestel het HRBAZEN boek hier via Fan Factory of Bol.com.

Voor HRBAZEN het boek interviewde we Arno Heg. Fieldlabmanager bij de Luchtmobiele Brigade. Samen met zijn team is Arno verantwoordelijk voor de ondersteuning van commandanten in het vitaal krijgen én houden van hun teams. Teams die onder extreme omstandigheden levensgevaarlijk  werk verrichten. Arno studeerde toegepaste psychologie, trainingsgeneeskunde én fysiologie en weet alles over het duurzaam vitaal krijgen van individuen en teams. Nieuwsgierig hoe Arno en zijn team iedereen vitaal probeert te krijgen en te houden? Je leest het in dit interview met Arno.

 

Continu scherp

Militairen van de Luchtmobiele Brigade moeten in 7 tot 20 dagen paraat staan om overal ter wereld ingezet te kunnen worden. Dit vraagt om continu werken aan vitaliteit binnen de eenheden. Arno Heg is fieldlabmanager bij de Luchtmobiele Brigade. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor het ondersteunen van commandanten in het vitaal krijgen én houden van hun teams. Teams die onder extreme omstandigheden levensgevaarlijk werk verrichten. “Militairen van de Luchtmobiele Brigade moeten fysiek én mentaal in staat zijn om onder grote druk te presteren in een omgeving waar het maximale van hen gevraagd wordt. Een vitaliteitsvraagstuk ten voeten uit dus, waarin we maatwerk leveren per militair. Vitaal zijn en blijven vraagt voor de één iets heel anders dan voor de ander. Bij Defensie gaan we systemisch te werk waarbij we focussen op de lange termijn. De duurzame prestaties van de medewerkers veranderen niet na een eenmalige vitaliteitstraining. Wij geloven in een integrale aanpak. Elke eenheid heeft een missie – een oogmerk, in defensietaal – waar we als team systemisch naartoe werken. We willen dat elk individu daar een waardevolle bijdrage aan levert.”

Systemisch werken

“Een nieuwe eenheid heeft twee jaar de tijd om missiegereed te worden. Bij de start van een nieuwe eenheid kijken we naar de ambitie van de commandant. We bepalen wie we op welk vlak nodig hebben om het team naar het gewenste niveau te brengen. Als een team in Irak een bepaalde missie moet volbrengen dan zetten wij op een rijtje hoe we die specifieke eenheid gaan opleiden en  voorbereiden. Dat vraagt fysieke fitheid, mentale fitheid, zelfkennis en vaardigheden aan taken die je in Irak moet kunnen uitvoeren. Daar werken we systemisch naartoe, met behulp van het Human  Performance team dat de commandant tot zijn beschikking heeft. We kijken natuurlijk ook naar de context: in Irak is het extreem warm, het werk kan erg saai zijn, maar het ook opeens enorm  escaleren. Probeer jij maar eens gedurende acht uur op een wachtpost gefocust en alert te blijven; dat vraagt écht veel van je. Daar moet je mensen voor opleiden. Niet door enkel voor de klas te staan en dingen uit te leggen, maar juist ook door ervaringsleren toe te passen. We laten de militairen ervaren hoe snel je gedachten met je aan de haal gaan als je onderdruk hebt. Je raakt afgeleid en bent dus niet meer in het hier-en-nu, maar denkt na over het verleden of de toekomst. Dat risico kun je als militair niet lopen; je moet continu op scherp staan en direct kunnen ingrijpen als een situatie escaleert.”

Shared mental models

“Onze militairen hebben te maken met verschillende kernwaarden: die van Defensie, de Landmacht én de Luchtmobiele Brigade. Ze zijn vertaald in concreet gewenst gedrag per kernwaarde. We  werken stap voor stap toe naar het snappen en uitdragen van gewenst gedrag. Elke periode stellen we een kernwaarde centraal waar we aandacht aan geven, niet alleen voor de commandanten, maar ook voor de ondersteunende diensten. Door van alle kanten gedurende een periode te focussen op een bepaald thema – we noemen dit shared mental models – ervaart de militair samenhang.”

Start with the end in mind

“Als je mensen goed zicht geeft in wat ze aan het doen zijn en waar dat toe leidt, geeft dat energie en creatieve spanning; een cruciaal element bij vitaliteit. Dit vraagt om goede uitleg. Je moet ze mee krijgen en duidelijk maken wat er nodig is om met het team een bepaalde missie te voltooien. Je moet ze aanzetten. Daardoor worden ze leergierig om datgene dat ze nodig hebben, te leren. Het Human Performance Team dat een eenheid ondersteunt levert vervolgens datgene waar het team of een bepaald individu om vraagt; van voedingsadvies tot slaapadvies, van teamcoaching tot fysieke fitheidstraining. 

Onze doelgroep heeft vaak geen positieve associaties met leren in de schoolbanken. Daarom doen we veel aan ervaringsleren. Je kunt iemand iets vertellen over goede voeding, maar je kunt een eenheid ook tijdens een oefening laten ervaren wat het effect is van het eten van verkeerde voeding op je prestaties. Dit laatste werkt natuurlijk veel beter; je ervaart iets zelf en leert functioneel naar voeding te kijken.”

Zelf bedacht is zelf gedaan

“De belangrijkste les die ik in al mijn jaren als fieldlabmanager heb geleerd is: mensen moeten het idee hebben dat ze het zelf doen. Teams moeten zélf afspraken maken waar ze zich aan willen houden. Zélf bedenken welke trainingsbehoefte ze hebben om van A naar B te komen. We hebben bij Defensie zoveel kennis: als een groep of individu een bepaalde behoefte heeft aan kennis, boren we het aan. We leveren bij de Luchtmobiele Brigade individueel maatwerk. Dat wil zeggen dat militair A heel andere begeleiding krijgt dan militair B. Deze aanpak vraagt veel van commandanten; bij Defensie zijn we van oudsher opgeleid om grote groepen militairen te begeleiden en op te leiden. Maar iemands persoonlijke situatie, drive en lichaam kan natuurlijk enorm verschillen van dat van zijn collega. Iedereen krijgt tegenwoordig een scan waarin we de algemene fitheid en energiebehoefte meten. Mijn wens is dat te koppelen aan de kassabon van onze defensiecateraar Paresto; hoe mooi is het als je op de bon van jouw lunch of diner kunt zien of de energie die je nodig hebt, ook op je bord ligt.”

Houd de moed erin

“Mijn tip voor hr-bazen die vitaliteit op hun agenda hebben staan: neem de tijd en pak vitaliteit integraal aan. Zorg voor draagvlak en eigenaarschap aan de directietafel, maak tussentijdse mijlpalen en vier deze. Zo houd je er moed erin, want diep van binnen houden wij mensen niet van projecten die nooit klaar zijn. 😉 Houd regie, maar leg de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort.”

 

Geïnspireerd geraakt? Meer openhartige interviews en praktische tips vind je in HRBAZEN. Klik hier om het boek te bestellen.