Medewerkerstevredenheids

onderzoek

Wat is een medewerkertevredenheidonderzoek?

Een medewerkertevredenheidonderzoek of MTO is een onderzoek waarbij je achterhaalt hoe tevreden medewerkers zijn over hun werk en hun werkgever. Het is over het algemeen een digitale vragenlijst die je geanonimiseerd laat invullen door je medewerkers. Met de resultaten vergaar je inzichten over de mate waarin je een fijne werkgever bent en de mate waarin jouw medewerkers tevreden, betrokken en bevlogen zijn. Het legt bloot wat voor jouw organisatie de belangrijkste aandachtspunten zijn om medewerkers duurzaam te binden en te boeien. Door met deze verbeterpunten aan de slag te gaan word je een aantrekkelijkere werkgever. Los daarvan maakt een medewerkertevredenheidonderzoek ook inzichtelijk wat je juist al erg goed doet als werkgever; deze inzichten kun je inzetten in je arbeidsmarktcommunicatie om een streepje voor te hebben op sollicitanten. 

Waarom een medewerkertevredenheidonderzoek?

Een goede medewerkertevredenheid is van groot belang voor de gezondheid van een organisatie. Een bedrijf met tevreden medewerkers heeft een laag verzuim en personeelsverloop. Dit bespaart de organisatie veel kosten als het gaat om werving en selectie van medewerkers en het inwerken van nieuw personeel. Door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek of MTO leer je waar je moet beginnen om verloop en verzuim te verlagen en medewerkersrendement te optimaliseren.

Kun je zelf een medewerkertevredenheidonderzoek doen?

Je kunt een MTO zelf doen of dit laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Zelf een medewerkertevredenheidonderzoek doen kent een aantal nadelen:

  • Medewerkers wanen zich niet anoniem als zij vanuit de eigen organisatie een vragenlijst krijgen opgestuurd. Medewerkers die zich niet 100% veilig wanen geven soms té positieve antwoorden omdat zij bang zijn voor de gevolgen. Dit zorgt voor minder betrouwbare resultaten: je bent er niet zeker van dat medewerkers eerlijk geweest zijn. 
  • Het maken van goede, valide onderzoeksvragen is niet makkelijk; als een vraag op meerdere manieren te interpreteren is, is het antwoord dat gegeven is al niet meer waardevol. Zelf vragen bedenken is dus gevaarlijk.
  • Als je zelf vragen maakt en de organisatie instuurt, krijg je cijfers terug. Deze cijfers ga je hoogstwaarschijnlijk analyseren; met de laagste cijfers wil je aan de slag. Let op! Besteed je het MTO uit aan een gerenommeerde onderzoekspartij dan kijkt deze partij niet enkel naar cijfers, maar zij kunnen ook de mate van belangrijkheid per gestelde vraag achterhalen. Ofwel: iets kan een laag cijfer scoren, maar voor medewerkers een volstrekt onbelangrijk item zijn. Een onderzoekspartij kan jouw organisatie -kijken naar cijfers én volgorde van belangrijkheid- behoeden voor het aanpakken van de verkeerde punten. Zij presenteren helder welke elementen als eerste aandacht behoeven en de medewerkertevredenheid direct positief beïnvloeden. 

Hoe zorg je voor een hoge respons op je medewerkertevredenheidonderzoek?

Een respons onder de 60% is niet voldoende om betrouwbare resultaten te hebben. Je wilt tenslotte dat niet alleen de criticasters van zich laten horen, maar óók die stille medewerker die loyaal en trouw is maar niet zo snel van zich laat horen. Draagvlak van leidinggevenden om het onderzoek uit te voeren is heel belangrijk; zij zijn de schakel tot succes. Zij vinden het vaak spannend omdat het MTO blootlegt hoe zij als leidinggevenden presteren. Om een hoog respons te behalen moet je er voor zorgen dat je leidinggevenden enthousiast zijn en meegenomen worden in de planning. Neem twijfels en onzekerheden weg en stimuleer ze om op hun afdeling een hoge respons te genereren. 

Resultaten analyseren van een medewerkertevredenheidonderzoek

Als je een medewerkertevredenheidonderzoek hebt verricht, komt daar veel data uit. Hoe maak je een goede afweging waar je wél en niet mee aan de slag gaat? Als je je MTO door een onderzoekspartij hebt laten verrichten, mag je ervanuit gaan dat je concrete conclusies en aanbevelingen gepresenteerd krijgt. Heb je zelf een meting gedaan?

Start met het scannen van de resultaten van je medewerkersonderzoek. Verzand niet in alle cijfers en details, maar probeer de opvallendheden, verschillen tussen afdeling en hoofdlijnen eruit te halen. Geef jezelf een bepaald tijdsbestek waarin je tot conclusies en aanbevelingen gekomen moet zijn. Doe een tussentijdse check bij een aantal afdelingen of individuen of ze zich herkennen in de aandachtspunten. 

Hoe geef je een vervolg aan je medewerkertevredenheidonderzoek?

Stap niet in de valkuil dat het blijft bij enkel een 0-meting. Je bent het je medewerkers verplicht om alle input die zij hebben gegeven, te verwerken tot concrete acties. Zorg ervoor dat alle leidinggevenden in de organisatie een eigen, concreet actieplan hebben gemaakt om een aantal verbeterpunten op te pakken. Start met kleine acties die weinig tijd kosten maar veel impact hebben. Zet de voortgang van medewerkertevredenheid naar aanleiding van het MTO op de agenda van iedere managementvergadering. Laat leidinggevenden kort en krachtig een best practise delen van afgelopen periode en een concreet doel voor aankomende periode. Houd het klein en laat het onderwerp vaak terugkomen. Vergeet niet aan je medewerkers terug te koppelen welke acties je uitrolt naar aanleiding van het MTO; dit zal de respons bij je volgende meting positief beïnvloeden. Meet na maximaal 12 maanden opnieuw, vier de vooruitgang en pak er weer een aantal aandachtspunten uit waar je mee aan de slag gaat. 

De succesfactoren voor het uitvoeren van een onderzoek

Wil jij zeker weten dat je:

  • De juiste vragen stelt?
  • Medewerkers zich 100% veilig voelen om anoniem hun mening te geven?
  • Met de juiste verbeterpunten aan de slag gaat?
  • Geen tijd verliezen aan het analyseren van data maar korte & krachtige adviezen, maatwerk voor jouw organisatie?
  • Een minimale respons van 85%
  • Medewerkers ook stimuleren om zélf aan de slag te gaan omdat zij direct na het invullen van het onderzoek, een persoonlijk rapport krijgen
  • Ontzorgd worden in het gehele proces van draagvlak tot implementatie van vervolgacties?

Laat je inspireren door de werkwijze van ons medewerkeronderzoek, de Fan Scan.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint .

06-10571901