Medewerkerstevredenheid

Tevreden medewerkers hebben veel invloed op de prestaties en winst van een organisatie. Een organisatie met tevreden medewerkers heeft een laag verzuim en personeelsverloop. Dit bespaart de organisatie veel geld: denk aan kosten voor werving van medewerkers, selectiegesprekken voeren en inwerken van nieuw personeel.

Hoe ontstaat medewerkerstevredenheid?

Medewerkers hebben behoeftes en verwachtingen van hun baan. Als het werk niet overeenkomt met deze behoeftes en verwachtingen dan ontstaat er ontevredenheid. Behoeftes en verwachtingen zijn echter niet de enige factoren die bijdragen aan medewerkerstevredenheid.

Communicatie

De kwaliteit van de interne communicatie is een cruciale factor voor de tevredenheid van medewerkers. Goede interne communicatie is geen tijdelijke oplossing, het is iets dat continu van belang is.

Leiderschap

Vaak gaan mensen niet weg vanwege de baan, maar vanwege de leiding. De relatie van de medewerkers met zijn of haar directe leidinggevende heeft veel invloed op de tevredenheid.  Goed leiderschap houdt o.a. in: naar medewerkers luisteren, goed werk erkennen en waardering tonen, afspraken nakomen en talenten van medewerkers herkennen en inzetten.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Gemotiveerde medewerkers willen zichzelf ontwikkelen en continu blijven groeien om het beste uit zichzelf te halen. Een organisatie die ontwikkelingsmogelijkheden aanbiedt aan de medewerkers zal meer tevredenheid werknemers hebben.

Werkdruk

De werkdruk in Nederland stijgt ieder jaar en daarmee ook het aantal burn-outs binnen organisaties. Een te hoge werkdruk kan worden voorkomen door ondersteuning van collega’s en/of leidinggevenden, autonomie in het werk en het optimaliseren van de kennis en vaardigheden van iedere medewerker.

Al deze factoren – en nog veel meer – worden gemeten met onze Fan Scan.

Lees hier meer over het meten van de medewerkerstevredenheid!

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint.

marthe.vanderkint@fanfactory.nl