Medewerkersbetrokkenheid meten

Medewerkersbetrokkenheid meten is cruciaal om meer te weten over de inzet en de motivatie van jouw medewerkers ten aanzien van het werk.

Met een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek meet je niet alleen wie goed werk verricht, maar ook wie zich bekommert om het succes van de organisatie.

Waarom is medewerkersbetrokkenheid zo belangrijk?

Betrokken medewerkers maken een organisatie sterker. Zij leveren de organisatie hogere prestaties, een hogere productiviteit en minder ongewenst personeelsverloop. Dit leidt uiteindelijk tot meer winst.

Wat meet je met een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek?

Onderzoek toont aan dat diverse factoren een rol spelen bij medewerkersbetrokkenheid:

1. Vertrouwen en leiderschap

Leiderschapsgedrag heeft veel invloed op de werknemersbetrokkenheid. Hierbij gaat het er niet alleen om dat de leidinggevenden hun werknemers goed behandelen, maar ook dat zij goed communiceren en de juiste acties uitvoeren. Medewerkers vertrouwen leiders die afspraken nakomen.

2. De aard van het werk

Het is belangrijk dat medewerkers hun werkzaamheden uitdagend vinden zodat zij iedere dag gemotiveerd naar werk gaan. Werknemers willen ook duidelijk zien hoe hun werk bijdraagt aan het succes van de organisatie.

3. Ontwikkelingsmogelijkheden

Duidelijkheid rondom loopbaanverwachtingen is belangrijk. Ambitieuze werknemers kunnen zichzelf vaak motiveren. Maar toch wil iedereen steun en begeleiding van zijn of haar leidinggevende om duidelijke persoonlijke doelen te bepalen en deze te bereiken.

4. Trots op de organisatie

Betrokken medewerkers zijn trots op de organisatie waar zij werken. Zij geloven in de missie en doelstellingen van de organisatie en willen graag bijdragen aan het succes ervan. Deze medewerkers zetten graag een stap extra voor hun organisatie.

5. Collega’s

Een goede relatie tussen collega’s verhoogt medewerkersbetrokkenheid. Denk aan hoe collega’s met elkaar omgaan, hoe goed zij elkaar kennen, of zij elkaar helpen. De elementen saamhorigheid, teamgevoel en collegialiteit dragen bij aan meer betrokkenheid bij het werk en bij de organisatie.

Met de Fan Scan meet je deze vijf factoren, en nog veel meer!

Download onze whitepaper - aantrekkelijk werkgeverschap

7 cruciale thema's op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap

Downloaden

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint.

marthe.vanderkint@fanfactory.nl