Onboardingsprogramma

Een effectief onboardingsprogramma zorgt voor een sterk verhoogde productiviteit vanaf de eerste werkdag. Dit is niet alles: een goed onboardingsprogramma zorgt er ook voor dat nieuwe medewerkers al vóór hun eerste werkdag fan zijn van jouw organisatie.

Bij het ontwerpen van een onboardingsprogramma zijn een aantal stappen belangrijk:

  1. Bedenk wat het onboardingsprogramma jou moet opleveren. Een lager verloop? Een hogere medewerkertevredenheid of medewerkerbetrokkenheid? Een hogere productiviteit? Breng je doelen zo specifiek mogelijk in kaart zodat je er naartoe kunt werken en de investering die je in het programma doet, terugverdient.
  2. Denk na over de randvoorwaarden van jouw onboardingsprogramma. Hoe lang mag het duren voordat een medewerker ‘geland’ is in jouw organisatie? Wat kun je aan tijd/draagvlak verwachten van de managers op de werkvloer?
  3. Zorg voor ambassadeurs binnen je organisatie; collega’s die het onderwerp interessant vinden en bij willen dragen aan een effectief onbopardingsprogramma.
  4. Bedenk of je een onboarding app gaat gebruiken; dit heeft veel invloed op de programmaonderdelen.

Teken vervolgens een tijdlijn uit met jouw voorbeeld onboardingprogramma waarin de stappen van pre- en onboarding in jouw organisatie staan beschreven. Verzeker jezelf ervan dat een aantal punten terugkomen in jouw onboardingsprogramma:

  • Culturele match. Nieuwkomers moeten tijdens hun onboarding je waarden en normen snappen, zich ermee kunnen identificeren en weten hoe ze deze kunnen toepassen in hun nieuwe baan. Hierop moeten ze gecoacht worden door een leidinggevende of buddy.
  • Het goed managen van verwachtingen. De pre- en onboardingsfase -maar zeker ook de selectiefase- draait om het creëren en scheppen van verwachtingen. Zorg ervoor dat iemand in de pre-boarding al weet wat hem te wachten staat en laat geen ruimte voor onzekerheid.
  • Snel de juiste mensen en middelen ter beschikking hebben. Nieuwkomers moeten snel hun (interne) netwerk kennen en op een makkelijke manier de benodigde informatie voor hun nieuwe baan, kunnen terugvinden op het moment dat zij het nodig hebben.
  • Actieve ondersteuning in baan en loopbaan. Medewerkers moeten vanaf het prille begin worden ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling en weten wat de kansen zijn binnen jouw organisatie.
  • Kennis van regels en procedures. In de pre-boarding is een kandidaat zeer gemotiveerd en leergierig; zorg ervoor dat je deze periode benut door hem op een eigentijdse manier op te leiden en bekend te maken met regels en procedures.

De basis van een goede onboarding is feedback en reflectie. Meet dus regelmatig hoe jouw nieuwkomer in de wedstrijd zit en verbeter continu de kwaliteit in je onboardingsprogramma.

Bovenstaande elementen incl. het meten van het effect van het programma borg je in de Fan App: hét platform voor onboarden, online leren, activeren en communiceren. We helpen je graag met het ontwikkelen van een onboarding tool met díe content die ervoor zorgt dat onboarding op een efficiënte manier wordt doorgevoerd in jouw organisatie.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint.

marthe.vanderkint@fanfactory.nl