Interview Kolibrie

Kolibrie is marktleider op het gebied van HRM in de horeca en onderscheidt zich door maximale openheid en eerlijkheid, zonder kleine lettertjes. Naast payroll biedt Kolibrie ook HRM diensten en uitzenden aan. Als sociaal maatschappelijk betrokken werkgever biedt Kolibrie de allerbeste zorg en arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers. Kolibrie heeft het Beste Werkplek Keurmerk behaald met maar liefst 3 sterren, 100% invulrespons en een betrokkenheidscijfer van 8,2! In een kort interview vertelt Chantal van Miert – HR Manager – hier meer over.

Wat was voor jullie de aanleiding om de Fan Scan te gaan doen?

We wilden in eerste instantie weten wat er speelde onder de medewerkers binnen onze organisatie. Met een medewerkertevredenheidsonderzoek worden er vragen gesteld over verschillende aspecten, dus niet alleen over de werkomgeving of je werkzaamheden, maar ook over je leidinggevende en het management. Bij de Fan Scan krijg je als medewerker zelf een terugkoppeling van je antwoorden, inclusief inzicht in welk type medewerker je bent. Dit zorgt voor inzicht; zowel voor de medewerker als op afdelingsniveau én organisatieniveau. Deze inzichten zorgen ervoor dat medewerkers en management aan het denken worden gezet. Naast de resultaten is de opvolging natuurlijk ook belangrijk; zodra je weet wat je verbeterpunten zijn, moet je daarmee aan de slag. En successen moet je vieren. Om 100% invulrespons te krijgen en medewerkers te enthousiasmeren hebben we kick-off sessies gegeven aan medewerkers en managers. Door deze kick-off sessies wordt het onderzoek duidelijk voor iedereen en gaat het leven. Ik denk dat dat de kracht is geweest om de medewerkers en managers te inspireren, motiveren, enthousiasmeren en hiermee te activeren. 

Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar de resultaten?

Het medewerkstevredenheidsonderzoek was één van mijn grootste prioriteiten in 2022. In het voortraject (begin 2022) hebben we het Kolibrie DNA gecreëerd. Daarna zijn we met de Fan Scan aan de slag gegaan. Ik ben vooral trots op drie dingen; de respons van 100%, een betrokkenheidscijfer van 8,2 en het keurmerk Beste Werkplek 2023 voor de zakelijke dienstverlening. Een mooier succes hadden we de eerste keer niet kunnen halen. We hebben de laatste anderhalf jaar best wat nieuwe medewerkers welkom geheten; we vinden het belangrijk dat ze zien dat wij onze medewerkers belangrijk vinden en dat hun mening telt en veel waard is.

Als je een ding mag noemen waarin jullie echt uitblinken, wat is dat dan?

Saamhorigheid. Als ik kijk naar het enthousiasme dat ik gezien heb bij onze medewerkers, en de manier waarop het onderzoek geleefd heeft, dan hebben we het echt samen gedaan. Onze medewerkers vinden we enorm belangrijk en dus ook hun ontwikkeling. Per medewerker kijken we naar ieders persoonlijke ontwikkelpunten, zodat we samen kunnen groeien. 

Wat is jullie recept om de Beste Werkplek te zijn?

Openheid, transparantie en ontwikkeling! Het is belangrijk dat de doelstellingen duidelijk zijn,  transparant zijn en dit ook met elkaar delen. Tegelijkertijd is dat ook een mooi aandachtspunt dat vanuit de Fan Scan naar voren is gekomen; we mogen nog duidelijker zijn in waar we op lange termijn naartoe willen, daar kunnen we mooi mee aan de slag. Het Kolibrie DNA: Innovatief, Betrokken, betrouwbaar en verantwoordelijk. Hier staan wij voor en hier geloven wij in. Belangrijk dat medewerkers zich hier in kunnen vinden en comfortabel voelen.

Daarnaast speelt de saamhorigheid die ik net noemde een rol in ons recept van de Beste Werkplek. We proberen om naast het werken leuke dingen te organiseren. Iedere donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur is er de mogelijkheid om samen te sporten, daar hebben we een personal trainer voor. Tevens organiseren we bedrijfsuitjes, afdelingsuitjes, teammeetings en is er binnen de afdelingen onderling veel overleg; daar creëer je ook saamhorigheid, transparantie en betrokkenheid mee. 

Wat is jullie doel voor de volgende meting?

Wat voor nu belangrijk is, is de opvolging. De powersessies waarin we met de managers de resultaten hebben omgezet in concrete acties, hebben bijna allemaal plaatsgevonden. We realiseren ons dat we al erg goed gescoord hebben in de Fan Scan, dus dat de lat heel hoog ligt om het nóg beter te kunnen doen. Ons doel is natuurlijk om in ieder geval gelijkwaardig te blijven, dus wederom 100% invulrespons en een betrokkenheidcijfer van 8,2. We hopen dat iedereen volgend jaar net zo enthousiast is om het weer in te vullen, omdat ze ook zien dat er iets met de resultaten wordt gedaan. 

Wat is de toegevoegde waarde van het keurmerk voor jullie organisatie?

Ik denk dat het keurmerk iets zegt over ons als organisatie; dat is van toegevoegde waarde en daar zijn we ook heel erg trots op. Daarnaast gebruiken we dit in ons wervingsproces. De huidige arbeidsmarkt staat onder druk, dus met het keurmerk Beste Werkplek kunnen wij laten zien dat we niet alleen zéggen een fijne werkgever te zijn, maar het ook écht zijn. Dit helpt om nieuwe mensen aan ons te binden.