Terug naar overzicht

Hoe werk je aan excellent werkgeverschap?

Postillion Hotels is actief bezig met het antwoord op deze vraag en wij helpen hen daarbij! 

Samen met Postillion Hotels werken wij aan hun doel om the place to be voor werken, leren en ontwikkelen te worden. We doen dit mede door het inzetten van de Fan App; één platform voor communiceren, leren en meten. Om een goed beeld te geven van hoe deze app bijdraagt aan meer fans van werk en merk hebben wij Suzanne van Veldhuijsen (HR Adviseur) een paar vragen uit hun praktijk gesteld.

Bij Postillion Hotels heet het platform de Postillion Medewerker App (PMA).
 

  1. Waarom wilden jullie een platform ontwikkelen voor communiceren, leren en meten?

Bij Postillion willen we the place to be zijn voor werken, leren en ontwikkelen!

We hadden al een platform hiervoor, namelijk de Postillion Academy. De Postillion Academy bood niet alle mogelijkheden die wij onze Postillionners wilden aanbieden.  Daarnaast was alleen web-based. We merkten dat het gebruik van de Postillion Academy af nam, het was niet meer toegankelijk genoeg voor onze Postillionners, de Postillion Academy was kortgezegd niet meer ‘iets van deze tijd’.

We wilden daarom één platform ontwikkelen waarin onze Postillionners continu kunnen leren, zich continu kunnen ontwikkelen, onderling kunnen communiceren en alles kunnen terugvinden om hun werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen. Dus ook een koppeling met ons roosterprogramma en met ons personeelssysteem. Dit zodat onze Postillionners nog maar één platform hoeven te raadplegen in plaats van meerdere websites.

 

  1. Waarom hebben jullie gekozen voor de Fan App van Fan Factory?

We zijn op zoek gegaan naar een partij die onze ideeën en wensen kon waarmaken. We zijn uiteindelijk een tender gestart met 3 partijen, waaronder Fan Factory. Bij de ene partij kon het één wel en het ander niet. Uiteindelijk hebben we voor Fan Factory gekozen, omdat zij openstonden voor al onze ideeën en wensen, en omdat zij met ons de stap wilden wagen om van deze ideeën en wensen daadwerkelijke functionaliteiten in de Postillion Medewerker App (PMA) te gaan maken!

Daarnaast hadden we de Postillion Academy al in samenwerking met Fan Factory. Deze jarenlange samenwerking heeft er toe geleid dat ‘het Postillion DNA’ ook in hun bloed zit, waardoor we op elkaar ingespeeld zijn en ook elkaar snappen, wat erg fijn werkt bij zo’n bijzonder en groot project!

 

  1. Wat maakt de Fan App speciaal?

De PMA is naar onze ideeën en wensen ontwikkeld en verdere uitbreiding van functionaliteiten wordt ook echt op onze wensen verder ontwikkeld. Wij hebben nu gewoon een eigen medewerker app, hoe cool is dat!

 

  1. Wat levert de Fan App Postillion Hotels op?

De PMA draagt echt bij aan ons doel om the place to be voor werken, leren en ontwikkelen te zijn. We creëren hiermee Fans van merk en werk, ambassadeurs van Postillion. Wij proberen mede door middel van de PMA onze Postillionners o.a. intrinsiek te motiveren om nét dat stapje extra te doen voor onze gasten en dus voor Postillion. Het levert uiteindelijk een grote medewerkersbetrokkenheid en een hogere gasttevredenheid op.

Of deze doelen daadwerkelijk behaald worden kunnen we meerdere malen per jaar meten middels het Postillion Medewerkers Onderzoek, waarvoor we de Fan Scan van Fan Factory gebruiken en middels de uitkomst van de Mystery Visits die we op elke locatie meerdere keren per jaar laten uitvoeren.

n.b. Het Postillion Medewerkers Onderzoek wordt via de PMA afgenomen!

Meer over de Fan App

  1. Wat levert de Fan App managers in de lijn op?

Het lijnmanagement van onze locaties kan hun medewerkers enthousiasmerenmotiverenaanjagenbijsturen, erkennen en waarderen middels de PMA. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden middels de feedbackmodules (2 nieuwe functionaliteiten) die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Eén van deze modules is ‘de 270 graden feedback module’:

Onze Postillionners kunnen via de PMA collega’s vragen om hen feedback te geven door antwoord te geven op een aantal functie- en gedragsgerelateerde vragen. Ook de leidinggevende van de betreffende Postillionner wordt gevraagd om feedback te geven via het formulier in de PMA. Ten slotte vult de Postillionner ook zelf het feedback formulier in via de PMA. Hierdoor krijgt de Postillionner een breed beeld van wat hij goed doet en waar nog ruimte is voor verbetering.

De rapportage die hier uit voortvloeit kan vervolgens gebruikt worden als leidraad voor (jaarlijkse) gesprekken tussen de Postillionner en de leidinggevende. Het formulier kan het hele jaar door ingevuld worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een continue dialoog tussen de Postillionner en de leidinggevende. Eventuele acties naar aanleiding van deze gesprekken kunnen meteen opgepakt worden in de PMA. Bijvoorbeeld door het inschrijven voor trainingen, het raadplegen van het Skillslab waar verschillende tips en praktische films te vinden zijn, of door het maken van 5-minutentrainingen (korte, interactieve, online trainingen).

 

  1. Wat levert de Fan App medewerkers op de vloer op?

In de PMA kunnen onze Postillionners alles terugvinden om hun werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het raadplegen van documenten zoals ons Personeels Informatie Handboek, SOP’s, BHV- en ontruimingsplannen, Ontwikkelplannen, het inzien van uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek en Mystery Visits en belangrijke cijfers. Maar ook aan het maken van 5-minutentrainingen, het inschrijven van klassikale trainingen, het raadplegen van ons Skillslab (waar alle how-to’s kan terugvinden), het raadplegen van het werkrooster, het downloaden van loonstroken en jaaropgaves en doen van declaraties. Daarnaast zijn onze Postillionners altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actualiteiten van hun eigen locatie, maar ook van Postillion Hotels Nederland via de knop ‘het laatste nieuws’ in de PMA.

 

     7.   Welke geluiden hoor je op de werkvloer over de Fan App

Voornamelijk positieve reacties! Je merkt wel dat de PMA al snel weer ‘normaal’ gevonden wordt, terwijl we nog maar 4 maanden online zijn met onze eigen App!

Daarom zijn we samen met Fan Factory continu bezig om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen, zodat de PMA altijd aantrekkelijk in gebruik is én blijft voor onze Postillionners.

 

  1. Welke functionaliteiten van de Fan App spreken je het meest aan?

Deze vraag is te moeilijk! Ik ben trots op elke functionaliteit die we ontwikkeld hebben!

 

      9. Op welke manier draagt de Fan App bij aan meer fans van werk en merk?

De PMA maakt onderdeel uit van onze Employer Branding, zowel als arbeidscommunicatie, in het Wervings- en Selectie traject, tijdens de Pre-boarding, tijdens de Onboarding, in de ‘landed fase’ en zelfs wanneer Postillionners uit dienst gaan. Hierdoor hopen we nog meer fans (ambassadeurs) van Postillion te creëren!

Behaalde resultaten

Hogere medewerkerbetrokkenheid

Aantrekkelijker werkgeverschap

Betere interne communicatie

Meer inzicht in doorgroeimogelijkheden