Terug naar overzicht

De Horeca Groep Leiden (HGL) is een organisatie die zich al jaren bezighoudt met het ontwikkelen van vernieuwende horecaconcepten. In en rondom Leiden hebben zij 7 trendy horecazaken. De HGL heeft als ambitie om de meest aantrekkelijke horecawerkgever te zijn in de regio. Ze doen er dan ook alles aan om al hun medewerkers zo lang mogelijk te binden en te boeien. Zíj maken het merk, zij bepalen de gastervaring.

“Wat kunnen wij het beste aanpakken om een aantrekkelijke werkgever te zijn?”

De HGL werkt met veel parttime medewerkers. Medewerkers die áls ze aan het werk zijn veel gast- of klantcontact hebben. Hoe zorg je er nu voor dat -los van je vaste krachten- ook parttime medewerkers fan zijn van merk en werk; dat ze vol passie en plezier, op een professionele wijze prestaties kunnen leveren? Dat ze op een feestje dusdanig over de HGL praten waardoor de rest van de feestgangers denkt: ‘dáár wil ik werken!’?

Stap 1: Meten van de Fan Factor

Om de mate waarin medewerkers ambassadeurs van de organisatie zijn te kunnen verbeteren, was een 0-meting nodig. We hebben de Fan Scan uitgevoerd om scherp te krijgen waarin de HGL uitblinkt als werkgever én wat als eerste aangepakt moest worden om de Fan Factor te verhogen. We organiseerden een kick-off zodat de respons op de Fan Scan hoog zou zijn. Áls je investeert in een onderzoek wil je tenslotte dat al je mensen meedoen! We stuurden alle deelnemers een eigen fan rapport toe met persoonlijke tips naar aanleiding van hun input, om de verantwoordelijkheid voor verbetering ook bij de medewerkers neer te leggen. We organiseerden een energieke workshop voor leidinggevenden om hen te helpen de resultaten van hun eigen afdeling te vertalen naar een concreet actieplan voor de eerste 100 dagen.

Stap 2: Verbeteren van de Fan Factor

Na de workshop voor leidinggevenden is de HGL heel gericht aan de slag gegaan met een aantal interventies en vervolgstappen. Ze wisten nu exact waar ze wel en geen energie in moesten stoppen. Ze wisten wat de aspecten waren die van het grootste belang waren om als eerste aan te pakken én ze hadden de handvatten gekregen om hiermee aan de slag te gaan. Door jaarlijks te blijven meten en bijsturen, kan De Horeca Groep effectief toewerken naar hun doel: de beste horecawerkgever in de regio zijn!

Meer over de Fan Scan

Resultaat

De gerichte verbeteracties hebben geleid tot een daling van het verloop en verhoging van de medewerkerbetrokkenheid, bevlogenheid en het vakmanschap van de medewerkers. Dit heeft ertoe geleid dat medewerkers vaker een extra stap te zetten voor de organisatie, met een verhoging van de gasttevredenheid en het rendement als gevolg.

‘Als een alumni student van de Hogere Hotelschool The Hague weet ik wat het inhoud om talent te signaleren en medewerkers te enthousiasmeren en activeren. Jullie doen dat, keer op keer, iedere meeting of belafspraak. Jullie organisatie werkt met mensen die een achtergrond hebben in de sector waarin ze later ook zullen adviseren, iets wat heel fijn is. Heel veel dank voor jullie begeleiding in dit traject!’ Sophie Hadjidakis, de Horeca Groep Leiden.

Behaalde resultaten

Daling verloop

Verhoging betrokkenheid

Verhoging vakmanschap

Verhoging gasttevredenheid

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint.

0610571901

Neem een kijkje in de vragenlijst en de management rapportage!

Demo aanvragen