Een zieke collega, wat nu?

Helaas kun je er niet aan ontkomen dat een medewerker soms ziek thuis komt te zitten. Ongeacht wat de aard van de ziekte is, is het voor een bedrijf essentieel om de juiste begeleiding te bieden aan deze persoon. Zo zorg je ervoor dat deze medewerker zich verbonden blijft voelen met je bedrijf en daarna ook weer bij je terug zal komen. In deze blog zullen de formele zaken niet aan bod komen, want waarschijnlijk zul jij deze regels en procedures rondom ziekteverzuim wel helder hebben. Naast de formele zaken is het belangrijk om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Hieronder een paar tips om er voor je zieke collega te zijn;

Verdiep je in je zieke collega

Allereerst is het belangrijk om je werknemer serieus te nemen en je te verdiepen in het ziektebeeld van deze persoon. Doorvragen voelt misschien verkeerd, maar dit kan er wel voor zorgen dat een medewerker zich begrepen zal voelen.

Houd contact

Blijf in contact. Zorg dat je gedurende de periode dat je collega ziek is, contact houdt door af en toe te bellen en te vragen hoe het gaat of een keer samen een moment in te plannen om koffie te drinken. Denk hier wel om dat je het af en toe doet, want te veel contact kan juist weer tegendraads werken, doordat een medewerker zich gepusht kan voelen om zo snel mogelijk te herstellen. Plan elke keer dat je je medewerker spreekt, een nieuw moment in waarop je contact hebt met elkaar. Zo weet je zeker dat je het niet vergeet en kan jouw medewerker rekening houden met deze contactmomenten.

Praat niet, maar luister

De verleiding is groot om jouw zieke medewerker van adviezen te voorzien. Stap niet in deze valkuil; het is niet jouw specialisme om zieke mensen beter te maken -tenzij jij toevallig deze specialist bent 😉. Jouw medewerker is meer geholpen met begrip, vertrouwen en een handreiking naar professionele hulp vanuit jou: focus je dan ook hierop.

Zorg voor een bedrijfspsycholoog

Werk samen met een bedrijfspsycholoog. Medewerkers met mentale problemen hebben hulp nodig. Tegenwoordig zijn de rijen voor een psycholoog zo lang, dat het erg gunstig kan zijn om een samenwerking met een bedrijfspsycholoog aan te gaan. Hierdoor kan jouw medewerker sneller terecht bij de psycholoog en hopelijk ook weer sneller aan het werk.

Hopelijk zorg jij er met bovenstaande tips voor dat jouw zieke medewerker zich begrepen én geholpen voelt.