Voorkom ziekteverzuim

De ene is het één keer in de vijf jaar, de andere vijf keer per jaar. We zijn het allemaal wel eens, ziek! Sinds de komst van het coronavirus is het ziekteverzuim in Nederland toegenomen met 7,1 procent. Dat is een reden tot zorg, want door ziekteverzuim neemt de werkbelasting van collega’s toe, terwijl deze juist al zo hoog is. Het is belangrijk dat jij als werkgever je hiervoor inzet. Wij bieden je een aantal tips waardoor je ziekteverzuim in no time vermindert!

Je zieke medewerker kost jou als organisatie meer dan je denkt

Gemiddeld zijn werknemers 3,7 procent van het aantal werkdagen in een jaar ziek. 

Een zieke medewerker kost een organisatie altijd geld: gemiddeld kost een zieke medewerker 400 euro per dag. Het salaris moet doorbetaald worden, het werk van de zieke collega blijft liggen waardoor er vervanging nodig is, daarnaast is de organisatie ook verantwoordelijk voor re-integratie bij langdurige ziekte en voor het betalen van de kosten van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Des te meer een reden om als werkgever vandaag nog de stap te maken om ziekteverzuim te verminderen.

Wat kan jij als werkgever doen om ziekteverzuim te voorkomen/verlagen?

  • Stop met het klassieke ziekmelden. Een zieke werknemer en zijn leidinggevende kunnen best afspraken maken over wat er nog wél kan. Maak een passend plan bij de situatie van de werknemer, wellicht is hij/zij nog in staat om bijvoorbeeld een paar uurtjes thuis te werken of wat laagdrempelige taken op te pakken. 
  • Ontwikkel een bedrijfsbreed verzuimbeleid. Maak duidelijke afspraken bij wie de medewerker zich ziek moet melden en houd tijdens de verzuimperiode contact met je medewerker. Onderzoek wijst namelijk uit dat iemand eerder terugkeert na ziekte wanneer er persoonlijk contact is.
  • Herken de verzuimsignalen. Zo kan verzuim voorkomen worden. Door regelmatig het gesprek aan te gaan met de medewerker kunnen werkgerelateerde oorzaken van verzuim voorkomen worden. Bijvoorbeeld door een aanpassing in onvrede op de werkvloer of het verbeteren van de werksfeer. Hierdoor voorkom je een verzuim wegens (te) hoge werkdruk of stress. 
  • Stimuleer een gezonde leefstijl. Dit bevordert de fysieke en mentale gezondheid. Zorg voor een gezonde lunch, een fruitmand of moedig medewerkers aan met een bonus als zij op de fiets naar werk komen, ga als afdeling gezamenlijk wandelen tijdens de lunchpauze of vraag je medewerkers wat gezondheid voor hen betekent en hoeverre jij als werkgever daaraan bij kan dragen. 
  • Prettig werken voorkomt verzuim. We brengen veel tijd door op het werk, dat maakt het des te belangrijker dat de werksfeer prettig is. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich kunnen ontplooien en het gezellig hebben met collega’s. 

 

Wil jij weten in hoeverre je de werkdruk en de tevredenheid van je personeel op orde hebt? En wat voor jou als werkgever de belangrijkste verbeterpunten zijn om onder andere het ziekteverzuim te reduceren? Meet medewerker betrokkenheid verfrissend en effectief met de Fan Scan. Benieuwd wat de Fan Scan jouw organisatie kost? Bereken direct je prijs.