Rug recht, eindbaas: laat zien wat je waard bent in 5 stappen!

Directeur, eindverantwoordelijke, ondernemer, CEO: je bent het in goede tijden, maar óók in crisistijden. Alles wat je doet ligt onder een vergrootglas en je hóórt ze denken; ‘zal hij/zij ons bedrijf zonder te veel schade door deze crisis heen kunnen loodsen?’. 

Wat zijn nu de vijf belangrijkste taken die je hebt als eindverantwoordelijke in deze onzekere periode?

1. Verantwoordelijkheid nemen

Wegduiken in een hoekje en wachten tot de storm overwaait? Een absolute no-go. In deze tijden moet je laten zien wat je waard bent. Voor de organisatie, voor de mensen, voor je eigen reputatie. De algemeen directeur of eindbaas van een locatie zal moeten opereren zoals de interne en externe stakeholders van leiders verwachten. Vroegtijdig en met openheid, met snelle analyses, adequate besluiten en veel, heel veel top-down communicatie. Als CEO heb je de crisis met open vizier en gebalde vuisten tegemoet te treden. Op een kalme maar daadkrachtig manier, terwijl je je mensen inspireert om vooral door te gaan en rustig te blijven. 

2. Zorgen voor medewerkers

Het managen van de slachtofferdimensie van de crisis is een van de belangrijkste taken die van de CEO wordt verwacht. Dit zijn voor een groot deel je medewerkers en leveranciers. Zorg dat je je medewerkers zoveel mogelijk psychologische veiligheid biedt; zij vrezen voor hun baan, hebben misschien financiële zorgen, voelen zich onzeker en hebben angst voor wat er komen gaat. Toon begrip, betrek ze bij je beslissingen, wees transparant en open, wees echt. Laat zien dat je zelf ook zorgen hebt maar laat óók zien hoe je daarmee om gaat. Laat je niet verleiden om ‘met de wolven mee te huilen’, zoals Erik-Jan Ginjaar in dit interview treffend aangeeft. Zorg dat je weet wat er speelt bij je mensen*.

3. Vertonen van voorbeeldgedrag

Om je troepen gemotiveerd en productief te houden, is het extreem belangrijk het goede voorbeeld te geven. Nog meer dan normaal gesproken. Zorg voor een constructieve, kalme en geloofwaardige toon in de boodschappen die je uitzendt. Heb een positieve houding en denk ten overstaan van je mensen in mogelijkheden. Blijf successen delen, al zijn ze nog zo klein. Laat zien dat je -misschien nog meer dan anders- bereid bent tot het uiterste te gaan om de organisatie naar betere tijden te begeleiden.

4. Gezicht van de organisatie

Het managementteam en/of de directie is het gezicht en de stem van de organisatie. Zij moet aangeven wat de organisatie doet om een probleem op te lossen en laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. Met positieve taal en vanuit eigen kracht, zonder kritiek en het direct afzetten tegen anderen. Treed naar buiten, bel leveranciers, klanten en opdrachtgevers om tot oplossingen te komen als er zich problemen voordoen; sta voor je onderneming en je mensen. Maar ook als er intern minder grote zorgen zijn, denk dan na over hoe je de ethiek van jullie organisatie kan laten zien door je steentje bij te dragen aan de problemen van anderen. 

5. Leidinggeven

Zeker tijdens crisis wordt leiding verwacht, letterlijk door rond te lopen en met mensen te spreken en hen te stimuleren. Maar ook: door de koers uit te stippelen, knopen door te hakken, scenario’s uit te (laten) werken rondom de toekomst van de organisatie, moeilijke beslissingen te nemen én deze uit te leggen aan de organisatie. Vergeet niet je menselijke kant en kwetsbaarheid te laten zien en wees helder over jouw opdracht in deze crisistijd. Dit zorgt voor begrip voor de keuzes die je maakt en (impopulaire) beslissingen die je neemt.

Dus, ondernemer, CEO, eindverantwoordelijke, directeur: rug recht en met gebalde vuisten de Coronacrisis te lijf. Aan jou zal het niet liggen. Toch? 

*Weet jij hoe jouw mensen in de wedstrijd staan en kijken naar de manier waarop het management de organisatie door deze periode heen loodst? Gedurende deze coronacrisis bieden wij je de kans om vanaf €295,- een eenmalige pulsecheck te doen onder al je medewerkers. Inclusief overzichtelijk rapport en prioriteitenmatrix, zodat je exact weet wat je als eerste moet aanpakken om je mensen betrokken, gemotiveerd en productief te houden. Bekijk deze pagina voor meer informatie.

 

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint .

06-10571901