Medewerkerbetrokkenheid op de agenda? Tel uit je winst!

Medewerkerbetrokkenheid; het klinkt misschien weeïg, maar is allesbehalve soft! De Fan Scan toont aan dat slechts 10% van de Nederlandse werknemers écht betrokken is. Onderstaande cijfers tonen aan dat het stap voor stap verhogen van medewerkerbetrokkenheid direct positief effect gaat hebben op omzet, klanttevredenheid, kwaliteit, veiligheid en personeelskosten.

  1. 37 % lager verzuim

Onderzoek van Gallup toont aan dat organisaties die hoog scoren op medewerkerbetrokkenheid, gemiddeld 37% lager ziekteverzuim hebben.

  1. 22 % winstgevender

Ditzelfde onderzoek van Gallup toont aan dat organisaties die hoog scoren op medewerkerbetrokkenheid, 22% winstgevender zijn dan organisaties die laag scoren op medewerkerbetrokkenheid.

  1. 87% minder kans op ongewenst verloop

Kwantitatief onderzoek onder 50.000 werknemers, verdeeld over 59 organisaties, 10 sectoren en 27 landen toont aan dat de meest betrokken medewerkers 87% minder kans hebben om de organisatie te verlaten. In acht nemend dat een vertrekkende medewerker een jaarsalaris kost, leveren betrokken medewerkers enorm veel op.

  1. 41% hogere klanttevredenheid

Uit diverse onderzoeken blijkt er een verband te bestaan tussen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid, en vervolgens tussen klanttevredenheid en financiële status van je bedrijf. Dit noemt wel ook wel de service profit chain. Een tevreden medewerker die zich betrokken voelt bij de organisatie doet er alles aan om klanten tevreden te stellen. En een tevreden klant zal altijd zorgen voor de financiële verbetering van het bedrijf. Daarom is medewerkersbetrokkenheid de basis voor de groei van je bedrijf. 

Wil jij weten hoe het gesteld is met de betrokkenheid van je medewerkers? Benieuwd wat je als eerste aan te pakken hebt om deze betrokkenheid duurzaam te verbeteren? Met de Fan Scan leggen we de opvolging bij de medewerker neer én geven we de manager de juiste handvatten om direct van resultaat naar verbetering te gaan. We zijn wars van de ouderwetse aanpak waarbij de medewerker na het invullen achteroverleunt en wacht tot directie in beweging komt. De Fan Scan wordt vaak bestempeld als ‘verfrissend, flexibel, leuk voor de hele organisatie, activerend’ en ‘niet alleen cijfers, maar vooral verbetering’. Bereken hier je prijs.

 

 

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Marthe van der Kint .

06-10571901