6 Succesfactoren voor een winnend opleidingsprogramma

Bevlogen medewerkers zijn essentieel voor de klanttevredenheid: het zijn je interne fans, die mede zorgen voor externe fans. Tegelijkertijd hangt bevlogenheid nauw samen met de (mogelijkheden tot) groei en ontwikkeling van je medewerkers. Je hebt dus een plan nodig, dat naadloos aansluit bij de leerbehoefte van medewerkers. Geen nood: met de juiste aandacht voor deze zes succesfactoren heb je een winnend opleidingsprogramma in handen!

pexels-photo-7.jpg

Leren en fans creëren

Opleidingsprogramma’s zijn weliswaar primair bedoeld om de vaardigheden van je medewerkers (door-) te ontwikkelen en kennis te vergroten, maar hebben idealiter ook een erg gunstig neveneffect: ze vergroten de bevlogenheid van je medewerkers. Een ultieme kans, dus, om meer interne en uiteindelijk externe fans van merk en werk te creëren. Toch lukt het veel organisaties maar niet, om een dergelijk winnend format op te zetten. En dat heeft alles te maken met onze rap veranderende en meer en meer geïndividualiseerde wereld, die vraagt om een zowel gestructureerde als flexibele en persoonlijke aanpak.

Opleidingsprogramma optuigen? Blend it!  

We hebben er al eerder over geblogd: als je je medewerkers wilt opleiden, bereik je het meest met een blended aanpak, met het juiste middel voor de juiste medewerker op het juiste moment. Zo verhogen kort-cyclisch werkplekleren, variatie in leermethoden, het werken met “likes” en gamification de interesse én bevorderen ze de opname van learnings. Nieuwe leermethoden en inzichten dienen zich bijna dagelijks aan, dus richt je blik ook geregeld naar buiten, zodat je kunt inspelen op actuele trends en ontwikkelingen.

‘Community driven learning’ in een geborgde omgeving

Wil je je medewerkers de mogelijkheid geven om optimaal te leren, zorg dan dat leermiddelen én hulp optimaal toegankelijk zijn. Creëer een eenvoudig en snel toegankelijk gemeenschappelijk platform (zoals bij ons de Fan App), waarop niet alleen kennis aangeboden, bijgehouden en getoetst wordt, maar medewerkers ook hun ervaringen kunnen delen en om hulp kunnen vragen.  Zet het platform bovendien in om je medewerkers continu te activeren en te triggeren om te leren (ook met en van elkaar) en je hebt alles in huis om de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren, te volgen en te borgen.

Leeraanbod op maat: de 6 succesfactoren

Inzicht is het halve werk. Houd daarom bij het vormgeven van je opleidingsprogramma rekening met:

  1. Zorg dat je programma aansluit bij de cultuur van je organisatie

Zijn jullie een meer formele, hiërarchische organisatie, of is inspelen op trends en ontwikkelingen jullie tweede natuur? Het is nogal een verschil of je tot een traditionele hotelketen behoort, of tot een hippe retail franchise. Stem je (leer-)middelen en -toon af op de cultuur en je medewerkers en management zullen de aanpak omarmen.

  1. Generatieverschillen? Bedenk hoe je deze kunt overbruggen

Een organisatie met veel millennials is meestal bekender met de nieuwste technologieën en social media dan één met vooral 40+ers. Hoewel de meesten daarvan prima mee kunnen, is het toch handig om te inventariseren waar eventuele uitdagingen liggen. Laat medewerkers elkaar waar nodig wegwijs maken en bekijk, of het nodig is om die laatste groep een beetje extra te enthousiasmeren voor het gebruik van bepaalde technologieën/media.

  1. Maak slim gebruik van technologische ondersteuning

Zorg voor het juiste leermiddel voor ieder leerdoel: een simulator / VR omgeving is perfect voor kassatraining, maar medische protocollen zijn vaak beter in documentvorm over te dragen. Je zou er hooguit een ondersteunende video bij kunnen aanbieden. En vraagt je aanpak om een smartphone? Zorg dan, dat al je medewerkers er één tot hun beschikking hebben.

  1. Maak leren deels taakgebonden

Niet iedereen hoeft hetzelfde te weten of te kunnen. Wanneer je als horecaonderneming besluit tot het aanbieden van duurzamer proteïnen, moet je kok weten hoe het te bereiden. Je medewerker in de bediening hoeft dit slechts globaal te weten, maar moet wel weer aan de gast kunnen overbrengen dat het duurzamer, gezond en lekker is.

  1. Zie alles in het juiste (dienst-)verband

Ook hier geldt: focus op wat relevant is en actief bijdraagt aan het creëren van fans van merk en werk. Wie onregelmatig of parttime werkt heeft een hogere vergeetcurve en minder oefentijd. Juist dan is een kortcyclisch en superinteressant aanbod met veel herhaling belangrijk.

  1. Ken je medewerker

Persoonlijke competenties, voorkeuren, ontwikkelniveau en resultaten zijn leidend voor wat je aanbiedt en hoe: verzamelen, dus, die kennis! De uitkomsten van persoonlijkheidstests of afgenomen quizzen kunnen bijvoorbeeld goed de gaps laten zien, waarop je vervolgens kunt focussen. Maak tegelijkertijd ook zeker gebruik van iemands specifieke talent door het delen van kennis met andere medewerkers (bijvoorbeeld in vlogs). Met ‘user generated’ content zorg je voor engagement en creëer je fans.

De houdbaarheid van je programma: het belang van toetsing

Het nieuwe leren is eveneens het nieuwe ontwikkelen: geregeld toetsen, controleren en bijstellen van je opleidingsprogramma is enorm belangrijk. Is je programma (nog) effectief, ben je nog met het juiste bezig? Is wat gevraagd wordt praktisch haalbaar? Polls onder medewerkers zijn een goede manier om input en feedback te genereren: geef ze de gelegenheid om periodiek te vertellen hoe ze het aanbod ervaren, wat ze nog nodig hebben. Laat ze meedenken, meedoen. Zorg dat je met je programma een community bouwt, waarin iedereen best practices uitwisselt en actief wil bijdragen aan de verdere vormgeving van dat programma en samen de resultaten evalueert. En blijf je ervan bewust dat het nooit klaar is: de wereld verandert razendsnel en meeveren moet, net als het afstemmen van je (leer-)doelen en aanbod at the speed of business.

Fan-ergy van binnenuit

Meer weten over onze aanpak? Bijvoorbeeld over de Fan App, die onze klanten inzetten om het nieuwe leren in de praktijk te brengen? Neem vooral contact met me op, ik vertel je er graag alles over!

 

Fan-ergieke groet,

Wopje van Andel – Consultant Employee Engagement bij Fan Factory

 

 

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Wopje van Andel.

06-11006755